Psychoterapie, psychodiagnostika a psychologické poradenství

 Sexualita a intimita

Existují témata v oblasti sexuality, která Vás uvádějí do nejistoty? Přemýšlíte, zdali Vaše preference v sexuálním životě je přirozená či nějak škodlivá? Trpíte nějakou funkční sexuální poruchou? Máte obavy, jestli nejste závislý(á) na sexu či pornografii? Jste žena, která se necítí být dostatečně v kontaktu se svým ženstvím? 

Psychologická léčba sexuálních potíží

Poradenství v oblasti sexuality

Individuální sezení Cena: 800 Kč / 60 min

Závislosti

Propadl(a) jste vášni hazardní hry a nevíte, jak z toho ven? Domníváte se, že ztrácíte kontrolu v nějaké oblasti svého života? Možná jde o příliš časté užívání nějaké látky nebo o aktivitu, ke které se nutkavě vracíte? Máte obavy, že se dostáváte do závislosti, a nechcete škodit sám(a) sobě? 

Léčba gamblingu a jiných typů závislostí

(Metoda desenzitizace v imaginaci, analytická terapie)

Individuální sezení Cena: 800 Kč/60 min

Osobní růst prostřednictvím psychoanalytické terapie C. G. Junga

Chcete žít v souladu se svými vnitřními potřebami? Chcete více znát a rozumět sama sobě? Zajímají Vás sny a nevědomí?

Analyticko psychologická terapie (jungovsky orientovaná)

Individuální sezení Cena: 800 Kč / 60 min

Psychospirituální krize

Máte prožitky, kterým ostatní nerozumí? Prožil(a) jste psychotickou epizodu a chcete sdílet svůj vnitřní svět? Domníváte se, že jste se ocitl(a) v psychospirituální krizi?

Psychoterapie pro lidi se zkušeností psychotické epizody

Individuální sezení Cena: 800 Kč / 60 min

 Psychodiagnostické vyšetření

Potřebujete psychologické vyšetření pro zbrojní průkaz? Potřebujete neuropsychologické vyšetření (problémy s pamětí apod.)?

Klinicko-psychologické, dopravně-psychologické, personálně-psychologické testové metody

Vyšetření pro zbrojní průkaz

Vyšetření intelektu a paměti

Vyšetření osobnosti

 

Cena: 2000 Kč / 180 min

 

Hypnoterapie a relaxační techniky

Jste pracovně přetížený(á) a potřebujete se naučit účinně využívat své energetické zdroje? Chcete zvýšit svou výkonnost? Potřebujete účinný způsob relaxace? 

Hypnóza, relaxační techniky

Individuální sezení Cena: 800 Kč / 60 min