Psychoterapie a poradenství

Sexualita a intimita

Existují témata v oblasti sexuality, která Vás uvádějí do nejistoty? Přemýšlíte, zdali Vaše preference v sexuálním životě je přirozená či nějak škodlivá? Trpíte nějakou funkční sexuální poruchou? Máte obavy, jestli nejste závislý(á) na sexu či pornografii? 

Psychologická léčba sexuálních potíží

Poradenství v oblasti sexuality

Individuální sezení Cena: 600 Kč / 60 min

Jste žena, která se necítí být dostatečně v kontaktu se svým ženstvím? Jste žena, která nemá ráda své tělo?

Povzbuzující terapie pro ženy zahrnující prvky tantra jógy

Individuální sezení Cena: 600 Kč / 60 min

Závislosti

Propadl(a) jste vášni hazardní hry a nevíte, jak z toho ven? Chcete se pokusit problém s hazardem překonat bez ústavní léčby?

Léčba gamblingu (patologické hazardní hráčství)

Individuální sezení Cena: 600 Kč/60 min (v případě finanční nouze možná sleva)
Skupinová terapie (hráčská skupina) Cena: 150 Kč / 90 min

Domníváte se, že ztrácíte kontrolu v nějaké oblasti svého života? Možná jde o příliš časté užívání nějaké látky nebo o aktivitu, ke které se nutkavě vracíte? Máte obavy, že se dostáváte do závislosti, a nechcete škodit sama sobě?

Léčba psychické závislosti

Individuální sezení Cena: 600 Kč / 60 min

Osobní růst prostřednictvím hlubinné terapie

Chcete žít v souladu se svými vnitřními potřebami? Chcete více znát a rozumět sama sobě? Zajímají Vás sny a nevědomí?

Analyticko psychologická terapie (jungovsky orientovaná)

Individuální sezení Cena: 600 Kč / 60 min

Máte prožitky, kterým ostatní nerozumí? Prožil(a) jste psychotickou epizodu a chcete sdílet svůj vnitřní svět? Domníváte se, že jste se ocitl(a) v psychospirituální krizi?

Psychoterapie pro lidi se zkušeností psychotické epizody

Individuální sezení Cena: 600 Kč / 60 min

Osobní koučing a rozvoj, techniky zvládání stresu

Jste pracovně přetížený(á) a potřebujete se naučit účinně využívat své energetické zdroje? Chcete zvýšit svou výkonnost? Potřebujete účinný způsob relaxace?

Hypnóza, relaxační techniky

Individuální sezení Cena: 600 Kč / 60 min

Přednášky

Potřebujete zajistit přednášku na téma závislostí a hazardu, sexuální výchovy a intimity, psychopatologie či analytické psychologie?

Lektorská činnost

Interaktivní práce se skupinou Cena: 500 Kč / 45 min