Aktuality

Odborná publikační činnost v roce 2015

Ve dnech 7.-11. 6. 2015 jsem se aktivně zúčastnila Adiktologické konference konané u Sečské přehrady v hotelu Jezerka. Příspěvek se jmenoval „Psychodynamické aspekty patologického hráčství“ a představil výsledky výzkumné studie na téma motivů, životních hodnot, některých povahových rysů a životních zkušeností patologických hráčů. Prezentace je k nahlédnutí v sekci Odborné články: Závislosti.

Odborná publikační činnost v roce 2014

V roce 2014 jsem se aktivně zúčastnila Adiktologické konference konané ve dnech 27.4.-1.5. u Sečské přehrady a přednesla příspěvek s názvem „Specifika léčby závislosti u duálních diagnóz“. Je k nahlédnutí v sekci Odborné články: Závislosti. Dále jsem se aktivně zúčastnila IV. Konference České společnosti pro analytickou psychologii s tématem Hranice psychoterapeutického prostoru, konané ve dnech 28.-30.11. 2014 v Brně. Můj příspěvek „Psychospirituální krize v kontextu jungovské psychologie: J. W. Perry“ je k nahlédnutí v sekci Odborné články: Analytická psychologie.

Motto

“Nevědomé pochody, které kompenzují vědomé já, obsahují všechny prvky, jež jsou nutné pro autoregulaci celkové psýché. V osobní rovině to jsou ve vědomí neuznané osobní motivy, jež se objevují ve snech, nebo jsou to významy denních situací, které jsme přehlédli, nebo závěry, které jsme neudělali, nebo afekty, které jsme si nedovolili, anebo kritiky, jež jsme si odpustili.”

C. G. Jung

 

portretpepa